Pembiayan Untuk Pelaburan dan ProductMax RM200,000.00

Al-Bai Bithaman Ajil / Tanpa Penjamin
Aqad dari 4.99%
*Tertakluk kepada syarat koperasi
& institusi kewangan berkaitan


Khas untuk "anda" yang ingin membuat pelaburan & pernigaan atau yang memiliki kedai kereta, motor, pangantin, barangan electrik dan sebagainya tetapi bermasalah untuk memasarkan product melalui kredit disebabkan customer blacklisted. Hubungi kami, Al Amal Group bersedia membiayai kredit tersebut...

Syarat-syarat:
Para peminjam mestilah memenuhi syarat-syarat sebagaimana kriteria personal loan di atas.